เล่าลือกันว่าใครได้เอาหน้ามาให้ช่างโย้กดชัตเตอร์ เป็นมงคลแก่เบ้าหน้ายิ่งนัก #วันนี้ผมได้แล้ว /บอกได้เลยว่า #ตายตาหลับ

เล่าลือกันว่าใครได้เอาหน้ามาให้ช่างโย้กดชัตเตอร์ เป็นมงคลแก่เบ้าหน้ายิ่งนัก #วันนี้ผมได้แล้ว /บอกได้เลยว่า #ตายตาหลับ